Konopie CBD, czyli słów kilka o konopiach.

  • by
Konopie CBD

Konopie CBD, ale po co, ale dlaczego? Czyli słów kilka o konopiach.

Konopie CBD, konopie siewne, konopie włókniste, to różne nazwy tej samej rośliny jaką jest Cannabis Sativa L. Jej wpływ na dzieje i życie ludzkości jest ogromny. Dlatego postaram się nieco przybliżyć mój punkt widzenia na temat tej wspaniałej rośliny.

Świat nauki przyjął podział konopi na 3 różne podgatunki którymi są Cannabis Sativa L. (konopie siewne), Cannabis Indica (konopie indyjskie, pot. marihuana), oraz Cannabis Ruderalis (konopie dzikie, ruderalne). Wszystkie te podgatunki możemy ze sobą dowolnie krzyżować, czego efektem są wariacje na temat wyglądu, zapachu, oraz substancji aktywnych w roślinach.

Konopie CBD (konopie siewne)  to umowna nazwa wszystkich konopi, których zawartość THC nie przekracza biurokratycznych wytycznych nałożonych na rolników przez ich rządy. Dla poszczególnych krajów te limity są różne i na przykład w Polsce marihuaną stają się konopie siewne, które przekroczą limit zawartości THC 0,2 %. Natomiast w Szwajcarii marihuaną są konopie powyżej poziomu 1% THC, a w Unii Europejskiej ten limit wynosi 0,3 % THC.

Konopie CBD

Konopie CBD źródło Pixabay

Konopie CBD, geny i zawartość substancji czynnych.

Jak już dowiedziałeś się wcześniej, regulacje poszczególnych krajów jasno precyzują ilość dopuszczalnej substancji psychoaktywnej THC w konopiach. Krótka mówiąc prawo w Polsce zezwala na uprawę konopi, których zawartość Tetra hydro kanabinolu nie przewyższa poziomu 0,2 %. Więc każda roślina nie przekraczająca tego progu może być użyta do produkcji przeróżnych preparatów, olejków, ekstraktów, kremów zawierających CBD.

Niestety dopuszczalny próg zawartości THC jest w Polsce bardzo niski. Dlatego uprawa odmian konopi bogatych w CBD staje się nieco problematyczna. Najważniejszym aspektem jest wybór odpowiednich certyfikowanych nasion, ale i to nie daje gwarancji, że finalna zawartość THC nie przekroczy magicznego progu 0,2 %.

Konopie, odmiany jedno i dwupienne.

Wybór nasion zależy również w dużej mierze od surowca jaki chcemy uzyskać z roślin konopi. Tutaj pojawia się zagadnienie o rozdzielności płci. Konopie są roślinami rozdzielnopłciowymi posiadają oddzielne kwiaty męskie i oddzielne żeńskie. Zasadniczo konopie należą do roślin dwupiennych, ale dzięki staraniom rolników powstały również odmiany jednopienne cenione w pozyskiwaniu nasion oraz biomasy.

 

  • Konopie jednopienne: Odmiany gdzie kwiaty męskie i żeńskie występują na jednej roślinie. Ułatwia to zapylanie, dojrzewanie nasion, jednolity zbiór nasion oraz łatwiejsze prace polowe. Minusem jest to że kwiaty konopi jednopiennych zawierają również kwiaty męskie co znacząco obniża ich jakość pod względem „spożywczym”
  • Konopie dwupienne: Odmiany u których wyróżniamy kwiaty żeńskie i męskie na osobnych roślinach. Uprawa takich odmian ułatwia selekcje genetyczną poszczególnych szczepów. Dostarcza suszu CBD wysokiej jakości(najwięcej kannabinoidów gromadzi się w niezapylonych żeńskich kwiatach konopi). Jednak taka uprawa może być nieco problematyczna z uwagi na możliwość przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości THC w roślinach.

Komentarze: